75 jarige bevrijdingsactiviteiten

75 jaar vrijheid Montfoort vier je samen bij Boer Hans !

75 jaar vrijheid Montfoort : festiviteiten voor Jong en oud!

Dinsdag, 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijdt is van de Duitse bezetters. logo 75 jaar

Dat moet gevierd worden!  De festiviteiten worden gehouden op het terrein van Boer Hans op de  Mastwijkerdijk 7, in Montfoort

Inloop

De ochtend begint om 9.00 uur met inloop en ontvangst in de grote STAM tent waar mensen op banken en stoelen kunnen plaatsnemen.

Dank voor de vrijheid 

Vervolgens begint rond 09.30 uur in de grote tent een samenkomst onder de noemer Dank voor de Vrijheid!

De gedachte hierachter is dat tijdens de donkere dagen van de oorlog tienduizenden mensen iedere dag hebben gebeden om de vrijheid weer te herkrijgen en het lijkt de organisatie een mooi begin en versterking van het samenhorigheidsgevoel om deze 75e vreugdevolle bevrijdingsdag te beginnen met een dankzegging!

Tijdens deze dienst zijn er muzikale optredens, videoclips, binnenhalen estafettelopers en ontsteken vrijheidsvlam, toespraken en worden liederen gezongen.

De kerkgemeenschappen van De Rank en RK Johannes de Doper verlenen hieraan hun medewerking.

Het is tevens de bedoeling om tijdens de samenkomst de estafettelopers feestelijk binnen te halen en het vrijheidsvuur te ontsteken middels de door hen meegebrachte fakkel uit Wageningen!

Vrijheidsontbijt 

Om 10.30 uur wordt in de tweede tent het Vrijheidsontbijt aangeboden; vrijwilligers hebben vooraf broodjes gesmeerd en belegd en er wordt melk/karnemelk, thee en koffie geschonken. Ook is er fruit. De essentie van het vrijheidsontbijt is dat mensen aan tafel met elkaar in gesprek gaan over wat zij vinden wat de betekenis is van: in vrijheid (laten) leven!

Voedseldropping : Proef de vrijheid 

Om 11.15 uur opstellen bij droppingsveld!

Om 11.30 uur is de voedseldropping gepland met als motto: Proef van de Vrijheid!

Een daarin gespecialiseerd vliegbedrijf zal (vooropgesteld dat de weersomstandigheden het toelaten) het open weilandgebied van Boer Hans aanvliegen en twee dropruns uitvoeren, waarbij eerst ongeveer 400 mini-krentenbolletjes (max. 30 gram) worden gedropt en tijdens een tweede daaropvolgende droprun nog eens 400 mini-krentenbolletjes.

(de voedseldropping legt een verband met de voedseldroppings tijdens de Tweede Wereldoorlog en refereert ook daarnaast aan de wapendroppings rondom Montfoort waarbij Abraham Colijn is

omgekomen, naar wie een straat in Montfoort is genoemd; de slogan Proef-van-de-Vrijheid benadrukt hoe fantastisch het is dat we dagelijks van onze Vrijheid mogen proeven!)

Vervolgens klimt het vliegtuig naar hoogte en (afhankelijk van het weer, de windkracht en medewerking van de Nederlandse Luchtverkeersleiding op Schiphol) springen daar een aantal parachutisten uit met de Nederlandse driekleur in hun handen!

Na hun landing worden de vlag centraal opgesteld en wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen!

Vrijheidsspelen ! 

Na de voedseldropping zijn er diverse feestelijkheden op het terrein van Boer Hans.

Hieronder worden de belangrijkste activiteiten opgesomd!

-Looporkest dat muzikale omlijsting verzorgt

-Rondlopende goochelaar

-Poffertjeskraam

-Springkussen

-Schminken

- Aanwezigheid 11e luchtmobiele brigade met een klimtoren

-Stormbaan en andere behendigheidsinspanningen door buurtsportcoach-team

-Polsstokspringen, met instructie/uitleg van de polsstokvereniging Linschoten

-Demo jeugdbrandweer Montfoort

-Demonstratie vliegen met modelvliegtuigen door Modelvliegclub Midden-Nederland

-Opstelling van ultramoderne battlefield ambulance van defensie, te bezichtigen door het publiek

-Aantrekken kogelwerend vest, zoals op missie wordt gedragen

-Opstelling oude legerjeep met berijder in vol ornaat; fotospot moment voor kinderen en familie

-Rondlopende act van twee milva’s die het terrein bewaken!

-Muzikaal optreden van het duo Elusive voor een “luisterpubliek” in de grote tent

-Wijnproeverij

Muziekoptreden door Harmonie St. Carolus

Vanaf 15.00 muziekoptreden door Harmonie St. Carolus en afsluitende samenzang!